در سال 1860 در مجارستان، دو دهه پس از انقلابی ناکام علیه رهبران سلطنتی کشور، دولت همچنان به جستجوی شورشیان بازمانده ادامه می‌دهد. افسران تعداد زیادی از انقلابیون سابق را گرد آورده و آنها را به اردوگاه های زندان می‌کشانند. آن‌ها از طریق سوء‌استفاده و بازی‌های ذهنی، یانوس، چریک سابق را به دست می‌آورند تا هویت خود و رفقایش را آشکار سازند. وی هنگامی که دوستانش اعدام می‌شوند و زندانیان مشکوکش، وی را هدف قرار می‌دهند، وحشت کرده و ...

نمایش همه 1 نتایج