پلیسی در یک تعقیب و گریز بروی پشت بام‌های سان‌فرانسیسکو کشته می‌شود و مسبب مرگ، کارآگاه اسکاتی فرگوسن است. وی از ارتفاع به‌شدت می‌ترسد. او که دچار عذاب وجدان شده است از تشکیلات پلیس بیرون می‌آید. اما یکی از رفقای دوران دانشکده، اسکاتی را استخدام می‌کند تا همسرش را که تمایل به خودکشی دارد تعقیب کند…

نمایش همه 1 نتایج